Kompleksowe Wyposażenie Zakładów Szklarskich
Kompleksowe Wyposażenie Zakładów Szklarskich
Previous
Next

Piec do laminowania szkła ELW 2240-2

Automatyczny przejezdny piec
do laminowani szkła ELW 2240-2

Maszyna wyposażona w sterownik PLC kontrolujący pracę pieca.

piec do laminowania szkła ELW-22 40 2 DS
Previous
Next

Linia do laminowania szkła o symbolu ELW 2/2240

Linia składa się z dwóch niezależnych stanowisk I, II laminowania szkła. Każde stanowisko posiada niezależny system grzania elektrycznego, niezależny system próżniowego zasilania trzech kieszeni próżniowych oraz niezależny system studzenia wentylatorowego. Piec jezdny wyposażony jest w system jezdny dolny i górny oraz w system podnoszenia i opuszczania.\System jezdny dolny nie posiada szyn ani prowadnic co pozwala uniknąć ewentualnych potknięć pracowników przy załadunku szkła na stanowiska robocze. Piec posiada górne zasilanie z wykorzystaniem zwijaka górnego przewodów elektrycznych. Konstrukcja umożliwia łatwy dostęp wokół trzech stanowisk laminowania. Przewiduje się mechaniczne przemieszczanie pieca jezdnego. Z tyłu linii znajduje się automatyczna szafa sterująca. Wszystkie procesu technologiczne będą prowadzone automatycznie. Urządzenie winno być wyposażone w programy sterujące zapewniające optymalne i możliwe do zmiany parametry procesu.

Procesy laminowania odbywają się cyklicznie. W trakcie laminowania na stanowisku I, stanowisko II jest studzone, rozładowywane i ładowanie. Po załadowaniu szkła natychmiast włączany jest system próżniowy danego stanowiska. Po zalaminowaniu szkła  na stanowisku I następuje podniesienie mechaniczne pieca jezdnego i przemieszczenie go na stanowisko II. Następnie następuje opuszczenie pieca i zamknięcie komory grzejnej. Po zalaminowaniu wsadu II następuje ponowne  laminowanie wsadu I.

Ładowanie polega na rozciągnięciu na powierzchni roboczej pieca folii z wydrukiem dekoracji a następnie umieszczeniu na każdym z wydruków dociętej folii do laminowania szkła oraz szkła, które jest już zahartowane i doszlifowane. Sprawdzono, że ładowanie powierzchni pieca o wymiarach 2,2m x 4,0m trwa od 20min do 30min, studzenie i rozładowanie pieca trwa również ok 20-30min.  Czas laminowania to również 20-30min